Φιλοσοφία β’ λυκείου Κεφάλαιο 7ο – Ορίζοντας το Δίκαιο

Δείτε εδώ  αναλυτικά σχόλια και επεξηγήσεις στο 7ο  κεφάλαιο «Ορίζοντας το Δίκαιο» του σχολικού βιβλίου της Φιλοσοφίας.

ΑΜΠΕΛΑΣ Ι.Π. – «Introduction to ethics» και «The Moral Argument»

Δείτε τα σχετικά videos  «Εισαγωγή στην Ηθική«και «Το ηθικό επιχείρημα» που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια της δειγματικής διδασκαλίας με θέμα:«Διδακτικές εφαρμογές ηθικού προβληματισμού» στο  6ο Κεφάλαιο «Αξιολογώντας την πράξη» του μαθήματος «Αρχές Φιλοσοφίας»

 τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 , στο 2ο Λύκειο Ρεθύμνου.

ΑΜΠΕΛΑΣ Ι.Π. – Ηθική σκέψη

Δείτε εδώ την παρουσίαση του δρ.Αμπελά στη δειγματική διδασκαλία με θέμα:

«Διδακτικές εφαρμογές ηθικού προβληματισμού» στο  6ο Κεφάλαιο «Αξιολογώντας την πράξη» του μαθήματος «Αρχές Φιλοσοφίας»

τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 , στο 2ο Λύκειο Ρεθύμνου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΩΝ) για το βιβλίο ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Δείτε εδώ  Πίνακα κατάταξης φιλοσόφων και φιλοσοφικών ρευμάτων από τον δρ. Αμπελά Ι.Π.

Ιστοσελίδες και Διδακτικό υλικό χρήσιμο στο μάθημα της Φιλοσοφίας

  Δείτε εδώ χρήσιμα ιστολόγια καθώς και ηλεκτρονικά περιοδικά που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία του μαθήματος της Φιλοσοφίας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ για το ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ της Β΄ Λυκείου

  Δείτε εδώ τις προτάσεις του Στέλιου Βιρβιδάκη, του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως δημοσιεύτηκαν στο Περιοδικό Celestia, τεύχος 1, Νοέμβριος 2008, σσ.73-77.

Υλικό και Προτάσεις για τη Διδασκαλία της Φιλοσοφίας στη Β΄ Τάξη του Λυκείου Πανεπιστήμιου Πατρών

 Υλικό και προτάσεις για τη Διδασκαλία του 6ου Κεφαλαίου,  “Αξιολογώντας την πράξη”της Φιλοσοφίας, στη Β΄ Τάξη του Λυκείου από το τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.  Δείτε εδώ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 2015

Στον Οδηγό αυτό,  που ακολουθεί θεματογραφική προσέγγιση όπως και το ισχύον βιβλίο της Φιλοσοφίας της Β Λυκείου, μπορείτε να βρείτε οδηγίες διδακτικής του μαθήματος, ενδεικτικό διδακτικό υλικό και ορισμένες διδακτικές εφαρμογές και παραδείγματα ή σενάρια μαθήματος, καθώς και χρήσιμη βιβλιογραφία και δικτυογραφια . Δείτε εδώ

Φιλοσοφία β’ λυκείου Κεφάλαιο 6ο – Ηθική

Δείτε εδώ  αναλυτικά σχόλια και επεξηγήσεις στο 6ο  κεφάλαιο «Κατανοώντας την πράξη» του σχολικού βιβλίου της Φιλοσοφίας.

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ) – ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δείτε εδώ  Σχέδια Διδασκαλίας για το Κεφάλαιο 6: «ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»