Πρόσκληση φιλολόγων Μουσικού Σχολείου σε ενδοσχολική συνάντηση εργασίας