ΑΜΠΕΛΑΣ Ι.Π.:Αναδιάρθρωση και Εξορθολογισμός της Διδακτέας Ύλης της ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ για το Γενικό Λύκειο (Ημερήσιο και Εσπερινό).

     Δείτε εδώ