Προσκαλούνται οι φιλόλογοι που έχουν αναλάβει την διδασκαλία των μαθημάτων της «ΝΕ Γλώσσας» και «Λογοτεχνίας» στην Α και Β Λυκείου ΕΠΑΛ , να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο, με θέμα :«Η διδασκαλία των μαθημάτων της Γλώσσας στην Α’ και Β’ τάξη ΕΠΑΛ σύμφωνα με τις νέες οδηγίες»

Δείτε εδώ