ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 27-1-2017

Η παρουσίαση της κ. Καψάσκη στο σεμινάριο των Διευθυντών Παιδαγωγικής της ευθύνης στις 27-1-2017

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟ

Φιλοσοφία β’ λυκείου Κεφάλαιο 3ο – Γνωσιολογία

Δείτε εδώ  αναλυτικά σχόλια και επεξηγήσεις στο 3ο  κεφάλαιο «Τι είναι γνώση και πώς την αποκτούμε» του σχολικού βιβλίου της Φιλοσοφίας.

Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση των Φιλολόγων Ρεθύμνου που διδάσκουν το μάθημα της Γλώσσας στο Λύκειο στην Α και Β Λυκείου και φιλόλογοι Γυμνασίου που ενδιαφέρονται για την Επιχειρηματολογία .

Δείτε εδώ