ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

Δείτε εδώ  το Νόμο 4454/2017 όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως στις 15-2-17  ( Άρθρο 33 Ρυθμίσεις για ζητήματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου )

2016-2017 Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄
τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος
2016_2017

ΔΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΊΔΑ 6 ΚΑΙ ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στις Α ́, Β ́ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α ́, Β ́, Γ ́ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2016 – 2017

Δείτε εδώ