Πρόσκληση εκπαιδευτικών Ερευνητικών Εργασιών 1ου Λυκείου Ρεθύμνου σε ενδοσχολική συνάντηση εργασίας

Συνάντηση εργασίας για τηνν καλύτερη διαμόρφωση και έγκριση των Σχεδίων εργασίας των Ερευνητικώνν Εργασιών
την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και από ώρα 10.00 π.μ.
Δείτε την πρόσκληση

Το ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ των Ερευνητικών Εργασιών.

Δείτε εδώ  τη φυσιογνωμία και το πλαίσιο των Ερευνητικών Εργασιών όπως παρουσιάστηκαν το 2011 από τη δρ.Αγγελική Καψάσκη.

 

Πρακτικές Συμβουλές πάνω στις Ερευνητικές Εργασίες.

Από τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03, Συντονιστή Ερευνητικών Εργασιών (Project) του 1ου ΓΕ.Λ. Πρέβεζας.

Δείτε εδώ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ερευνητικών Εργασιών

Δείτε εδώ  την αναλυτική παρουσίαση της δρ.Αγγελικής Καψάσκη για τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση των Ερευνητικών Εργασιών.