Πρόσκληση Φιλολόγων Ρεθύμνου για παρακολούθηση διδασκαλίας